English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 64542499-021
نمابر: 66468186-021
آدرس دبیرخانه: تهران خيابان انقلاب - خیابان حافظ - تقاطع سمیه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی پزشکی
پست الکترونیکی: info@isbme.org
کد پستی: 1591634311
مشاهده خبر
زمان پذيرش مقالات بيست و دومين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران براي آخرين بار تمديد شد

تمديد زمان پذيرش مقالات بيست و دومين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي ايران (آخرین تمدید)

 
با توجه به درخواست هاي مكرر و با تائيد هيئت مديره انجمن مهنسي پزشكي زمان پذيرش مقالات تا 1 مردادماه 94 تمديد گرديد. از نويسندگان محترم مقالات تقاضا مي شود كه به منظور جلوگيري از تراكم درخواست ها در روزهاي پاياني و ايجاد مشكلات مترتب بر آن، هر چه زودتر نسبت به ارسال مقاله كامل خود اقدام نمايند. مجدداً تاكيد مي شود كه مقالات بايد به صورت كامل در سايت بارگذاري شوند و مقالاتي كه فقط به صورت چكيده بارگذاري شده اند يا هزينه داوري آنها پرداخت نشده است، در روند داوري قرار نخواهند گرفت.  
تاریخ انتشار: 1394/04/20 - 12:52
شناسنامه انجمن

 

تاريخ دريافت پروانه تأسيس مردادماه 1379

اولين مجمع عمومي1380/08/10

و به شماره ثبت 14554 مورخ 1381/08/14

 
طراحی و اجرا : شرکت آداک